Polityka prywatności

Poniższa polityka bezpieczeństwa danych osobowych Sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.dawidwozniakowski.pl, przez Dawida Woźniakowskiego w ramach działalności gospodarczej pod firmą Dawid Woźniakowski, adres: ul. Stefana Dembego 23a/49, 02-796 Warszawa, NIP: 9512242076, REGON: 142755317,została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.), Znajdujące się poniżej zasady Polityki Prywatności obowiązują za każdym razem, gdy korzystają
Państwo ze sklepu internetowego www.dawidwozniakowski.pl (Sklep internetowy, Sklep). Składając zamówienie, Klient świadomie akceptuje warunki Polityki Prywatności oraz zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie powierzonych danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnej reklamacji czy odstąpieniu od umowy. Wyrażenie zgody Klienta na udostępnianie swoich danych osobowych w celu otrzymywania newslettera stanowi o akceptacji zasad Polityki Prywatności.

 • Dawid Woźniakowski jako administrator strony nie udostępnia danych osobowych innym
  podmiotom do celów marketingowych.
 • Udostępnianie jakichkolwiek danych jest dobrowolne.
 • Udostępnione przez klientów dane osobowe , pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ reklamacji oraz w celu otrzymywania newslettera to następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki, adres rozliczeniowy (w sytuacji żądania wystawienia faktury VAT), telefon, dane wrażliwe, związane ze stanem zdrowia (niezbędne do prawidłowej realizacji usługi, polegającej na przygotowaniu planu dietetycznego/treningowego/suplementacyjnego).
 • Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba, która
  udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, dokonania zmiany a także do zaprzestania udostępniania swoich danych. Każda zmiana może być dokonana przez Klienta poprzez rejestrację na koncie użytkownika. Istnieje również możliwość pisemnego zgłoszenia chęci dokonania zmian danych osobowych na adres Dawid Woźniakowski, ul. Stefana Dembego 23a/49, 02-796 Warszawa.
 • Jedynym administratorem powierzonych przez Klientów danych osobowych jest Dawid
  Woźniakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Woźniakowski, adres: ul. Stefana Dembego 23a/49, 02-796 Warszawa, NIP: 9512242076, REGON: 142755317.
 • Całość udostępnionych informacji jest bezpieczna w bazie danych Sklepu internetowego, nikt
  oprócz osób do tego uprawnionych nie ma dostępu do danych osobowych Klientów.
 • Udostępnione dane nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów uczestniczących w realizacji umowy sprzedaży, współpracujących z administratorem Sklepu, takich jak firmy kurierskie czy centra rozliczeniowe. Uprawnione do uzyskania dostępu do
  danych osobowych są również właściwe organy państwowe, na mocy odrębnych przepisów.
 • Dane osobowe Klientów są przechowywane, przetwarzane i chronione według odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które to środki zapewniają poufność i integralność.
 • Sklep internetowy otrzymuje informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń internetowych, które zawarte są w logach systemowych, tzw. pliki „cookies” (np. adres IP). Sklep może wykorzystywać te informacje w celach technicznych i statystycznych, pomagających na ulepszenie serwisu internetowego i oferowanie bardziej dogodnej dla Klientów obsługi. Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Klientów i
  gwarantują całkowitą anonimowość.

Zastrzeżenia: Dawid Woźniakowski zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności.